Continental išplėstinė garantija


Įsigykite Continental padangas ir nemokamai gaukite papildomą garantiją nuo padangos sugadinimo!

Pirkdami Continental padangas per 30 kalendorinių dienų registruokite pirkimo dokumentą www.contiwarranty.com ir gaukite nemokamą išplėstą garantiją 12 mėnesių nuo padangos sugadinimo!

PASTABA! Padangų montavimo darbai turi būti atlikti mūsų servise.  

Su visomis garantijos sąlygomis galite susipažinti žemiau.


CONTINENTAL IŠPLĖSTINĖS GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Ši Garantijos programa yra teikiama Continental Opony Polska Sp. z o. o, Żwirki i Wigury 16C,  02-092 Warsaw, VAT PL 526-16-50-001 („Continental“).

2. Garantija apima mechaninius pažeidimus, padarytus „Continental“ vasarinių, žieminių ir visų sezonų lengvųjų automobilių padangoms, įsigytoms kaip 4 padangų komplektai iš oficialių Lietuvos, Latvijos ir Estijos pardavėjų. Garantija netaikoma „Van“, 4x4 visureigių padangoms ir „Run-on-flat“ tipo padangomis.

3. Garantija gali naudotis bet kuris asmuo, įsigijęs 4 „Continental“ markės vasarinių, žieminių ar visų sezonų padangų komplektą, sumontuotą oficialaus pardavėjo  ir užregistravęs pirkinį www.contiwarranty.com per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo dienos. Garantija galioja 12 mėnesių nuo pirkimo dienos.

4. Jei padanga yra sugadinama per 12 mėnesių nuo 4 padangų (modeliai yra nurodyti 2 Garantijos Sąlygų punkte) komplekto pirkimo dienos, Aptarnavimo centre (bet kuris oficialus pardavėjas iš sąrašo), Garantija pirkėjui yra užtikrinama remonto paslauga Aptarnavimo centre. Jei per 5 darbo dienas nebus galimybės suremontuoti sugadintos padangos, „Continental“ pakeis dvi tos pačios ašies padangas geriausiu tinkamu modeliu. Pažeistą padangą galima pakeisti tik tada, kai Aptarnavimo centras negali jos suremontuoti arba kai remonto kaina viršija 20 EUR. 

5. Garantija netaikoma padangoms, įsigytoms ar sumontuotoms kitose servisuose ar aptarnavimo centruose, kurie nėra įtraukti į oficialių pardavėjų sąrašą. 

6. Garantija galioja po registracijos šios akcijos svetainėje www.contiwarranty.com. Jei registracija nebuvo atlikta pagal šias Sąlygas, išplėstinė garantija negalioja. 

7. Norėdami pasinaudoti Garantija, susisiekite su Aptarnavimo centru, kuriame buvo įsigytos padangos, arba kitu oficialiu pardavėju iš bet kurios Baltijos šalies sąrašo. 

8. Padangos turi būti naudojamos padanga pagal gamintojo rekomendacijas ir tokiu būdu, kuris atitinka įprastą šio tipo gaminio naudojimą. Priešingu atveju Garantija tokioms padangoms yra netaikoma. 

9. Garantija apima mechaninius padangos pažeidimus, dūrius, smūgio metu pažeistas padangas ir (arba) suplyšusias padangas. 

10. Garantija netaikoma padangoms, kurių žala atsirado dėl: 

a. netinkamo padangos laikymo, priešingo ar neatitinkančio gamintojo rekomendacijų; 

b. padangos naudojimo ne pagal jos numatytą paskirtį; 

c. nenormalaus padangos nusidėvėjimo, kai padangos yra naudojamos techniškai netinkamai veikiančiame automobilyje (sistemos pakabos, stabdžių, vairo mechanizmo ir kt. veikimo sutrikimai) taip pat kai žala atsirado dėl netinkamo darbinio slėgio arba padangos perkrovos; 

d. pakopinio protektoriaus rašto nusidėvėjimo;

e. visiško protektoriaus rašto nusidėvėjimo (kai protektoriaus gylis mažesnis nei 3 mm); 

f. padangos naudojimo sportiniam vairavimui ir lenktynėms; 

g. gaisro ar ugnies; 

h. vandalizmo aktų.

11. Padanga turi būti pritvirtinta prie transporto priemonės tokiu būdu, kaip nurodyta registracijos formoje. 

12. Akcijos metu Garantija vienai padangai gali būti panaudota vieną kartą: tą pačią padangą galima taisyti arba pakeisti tik vieną kartą.

13. Padangos remonto paslaugos negali viršyti 20 EUR. Jei remonto paslaugos viršija nurodytą sumą, klientui bus pateikiama nauja padanga. 

14. Garantija netaikoma grynai estetiniams padangų pažeidimams, kurios neturi neigiamos įtakos įprastam jų veikimui, ir padangų, kurias klientas remontavo pats. 

15. Jei pažeista padanga pakeičiama nauja, garantija galioja ir naujai padangai nuo visos komplektacijos įsigijimo dienos. 

16. Garantija galioja Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) teritorijoje.

17. Garantija neapima su padangų aptarnavimu susijusių išlaidų, tokių kaip: montavimas, surinkimas, išmontavimas, balansavimas ir kt. 

18. „Continental“ gali bet kuriuo metu atšaukti ir sustabdyti akciją, prieš mėnesį paskelbdama informaciją oficialioje akcijos svetainėje. Akcijos atšaukimas ar sustabdymas nedaro įtakos anksčiau suteiktoms Garantijoms ir visos anksčiau suteiktos Garantijos galios iki jų pabaigos datos. 

19. „Continental“ pažymi, kad be teisių, kylančių iš Garantijos, kurios yra nurodytos šiose Garantijos sąlygose, vartotojas taip pat gali naudotis kitomis teisėmis, kylančiomis iš įstatymų.