Taisyklės


1. Bendrosios nuostatos.

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas  sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.padangugausa.lt susijusios nuostatos.

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1 Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.padangugausa.lt , pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

2.1 Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.2 Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai        pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.3 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

3.1 Jūsų patogumui mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, priklausančias mūsų partneriams ar trečiosioms šalims, kurių mes nevaldome. Mes neatsakome už tokių trečiųjų šalių svetainių turinį, pasiekiamą informaciją ar duomenis, jų sąlygas ir taisykles, o taip pat ir privatumo politikas.

3.2 Mes neatsakome už tokiose svetainėse pateikiamą informaciją ir asmens duomenų apsaugą, bei neprisiimame atsakomybės už žalą ar nuostolius, kuriuos gali sukelti naudojimasis šiomis svetainėmis, jose randama reklama, turiniu, produktais ar paslaugomis. Sekdami nuorodas į kurią nors iš trečiųjų šalių svetainių, raginame Jus, peržiūrėti kiekvienos tokios svetainės sąlygas, taisykles ir privatumo politikas, prieš pateikiant asmens duomenis ar pradedant jomis naudotis

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

4.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.padangugausa.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

4.3 Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

4.4 Pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų grąžinti įsigytas padangas Pardavėjui kaip nurodyta prekių grąžinimo taisyklėse.

4.5 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.padangugausa.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei nustatytų LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

5.1 Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.padangugausa.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

5.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5.5 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.6 Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

5.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.padangugausa.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

6. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

6.1 Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

6.2 Užsakymai priimami naudojantis elektronine parduotuve www.padangugausa.lt arba išimtinais atvejais elektroniniu paštu.

6.3 Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

6.4 Pirkėjas už prekes atsiskaito elektronine bankininkyste. Prekės pradedamos ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

6.5 Neturint galimybės atsiskaityti elektronine bankininkyste, užsakymą galima apmokėti bankiniu pavedimu. Apie tai galite informuoti elektroniniu paštu webshop@padangugausa.lt prisegdami bankinio pavedimo kopiją. Pasirinkus "APMOKĖTI BANKINIU PAVEDIMU" apačioje rasite rekvizitus būtinus užsakymo įvykdymui. Pavedimą galite atlikti iš bet kurio banko elektroninės bankininkystės puslapio arba nuėjus į bet kurį banko skyrių. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24val užsakymas anuliuojamas.

7. Prekių pristatymas.

7.1 Užsakymo metu Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš pristatymo būdų. Prekių pristatymo terminai ir kaina nurodyta ČIA.

7.2 Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Miestą, tikslų adresą bei tikslų pašto kodą.

7.3 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4 Prekės, kurios yra sandėlyje, išsiunčiamos per 1d.d. po užsakymo apmokėjimo. Prekės kurios randasi gamintojų arba tiekėjų sandėliuose išsiunčiamos per 1d.d po gavimo i mūsų sandėlį. Numatomi pristatymo terminai nurodyti prie prekės informacijos yra tik orientacinio pobūdžio. 

7.5 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu prekės gaunamos pažeistos arba kitaip vizualiai sugadintos. Jeigu gautos neužsakytos prekės (netinkami išmatavimai, modelis arba gamintojas) arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.7 Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

8. Prekių kokybė, garantijos.

8.1 Visi elektroninėje parduotuvėje www.padangugausa.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 

8.2 Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.

8.3 Garantinis laikotarpis naujoms padangoms – 12 mėn., atnaujintoms (restauruotoms) padangoms – 6 mėn.

8.4 Garantijos laikotarpis gali keistis, priklausomai nuo atskiro padangų gamintojo taikomų garantinių sąlygų.

8.5 Garantija suteikiama nuo gamyklinių defektų (gamyklinio broko). Garantijos sąlygos ir taisyklės nurodytos ČIA.

8.6 Grąžinant prekę privaloma pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą). Nepateikus čekio ar sąskaitos faktūros garantinė apžiūra neatliekama ir pretenzija netenkinama.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1 Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.padangugausa.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3 Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais arba elektroniniu paštu webshop@padangugausa.lt 

9.5 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.